PRAVILNIK

1. člen:
ORGANIZATOR

Organizator prireditve Trail Hg Idrija je Zavod Hg Idrija, s sedežem na naslovu Ulica zmage 30, 5280 Idrija.

Za vsako prireditev posebej letno se imenuje organizacijski odbor. Seznam članov organizacijskega odbora je del internega dokumenta, pripravljenega za vsako tekmo letno posebej.

2. člen:
SPLOŠNO

Trail Hg Idrija je športno družabna prireditev, katere namen je izvedba prireditve in druženja oseb, katerih cilj in namen je aktivno gibanje v naravi v smislu teka, pohodništva,  itd. ter čutom do varovanja in skrbi do narave.

 • Tekmovalec – udeleženec prireditve je lahko vsaka polnoletna fizična oseba, ki izpolnjuje vse zahteve organizatorja te prireditve.
 • Za mladoletne udeležence morajo pristopno izjavo podpisati njihovi starši oziroma skrbniki.
 • Prostovoljci so vse fizične osebe, ki so v to samostojno privolile in katere je izbral organizator.
 • Upoštevanje pravilnika je obvezujoče za vse, organizatorja, tekmovalce, prostovoljce in druge aktivno sodelujoče na prireditvi.
 • Organizator si pridržuje pravico spreminjati pogoje in traso posamezne prireditve v kolikor to zahteva višja sila.
 • Organizator ima pravico v primeru višje sile prireditev prestaviti na drug termin oziroma odpovedati.
 • V primeru odpovedi prireditve organizator, z vplačanimi startninami najprej poravna vse nastale stroške do prireditve, ostanek povrne sem vplačnikom startnine v sorazmernem deležu.
 • V primeru odpovedi in v kolikor so že dobavljena darila za udeležence, le-te organizator dostavi vplačnikom startnine.
 • Uradni e-mail naslov organizatorja je: hgtrailidrija@gmail.com
 • Uradna internetna stran organizatorja je: www.hgtrail-idrija.si

3. člen:
IZVEDBA TEKMOVANJA

Proge za trail tekmovanja večinoma potekajo po utrjenih peš poteh, makadamskih cestah in izjemoma po brezpotju v neokrnjeni naravi, le redko tudi po asfaltnih cestah. Posamezne proge so označene z barvnimi trakovi, smerokazi in zastavicami.

Trail tekmovanje je gibanje v naravi na način teka, teka s palicami, pohodništva – brez drugih prevoznih pripomočkov.

V primeru, ko trasa poteka po makadamskih in asfaltnih cestah, kjer poteka motorni promet je potrebno upoštevati cestno prometne  varnostne predpise kot to običajno velja za udeležence v prometu.

Udeleženec tekmovanja mora tekmovati in se gibati samo na označenih poteh, ki jih je za  namen prireditve označil organizator, v kolikor tekmovalec uporablja druge poti in bližnjice, ga organizator lahko diskvalificira.

V smislu varovanja narave je strogo prepovedano odmetavanja kakršne koli embalaže v naravo. Vsak udeleženec mora skozi cilj prinesti svojo odpadno embalažo, katero odvrže v za to namenjen smetnjak. V primeru, da tekmovalec odmetava odpadno embalažo v naravo, se ga  diskvalificira.

4. člen:
POGOJI ZA UDELEŽBO

 • Tekmujejo lahko le polnoletne osebe.
 • V primeru, da se tekmovanja želi udeležiti mladoletna oseba, mora pristopno izjavo podpisati njen starš oziroma njen skrbnik, ki s svojim podpisom odgovarja za vse morebitne nastale težave, ki lahko doletijo mladoletno osebo na tekmovanju.
 • Vsak tekmovalec s svojo prijavo na tekmovanje soglaša, da je seznanjen s pravili tekmovanja ter, da na prireditvi – tekmovanju sodeluje na lasno odgovornost ter, da je popolnoma seznanjen z vsemi riziki, ki so na tovrstnih tekmovanjih.
 • Vsak tekmovalec s podpisom prijavnice soglaša, da v primeru telesnih poškodb in opreme ter kraje opreme pred, med in po tekmovanju ne bo vložil zoper organizatorja nikakršnega sodnega oziroma odškodninskega zahtevka. Za vse morebitne nastale navedene poškodbe in kraje je odgovoren tekmovalec sam.
 • Organizator ne prevzema nikakršne odškodninske odgovornosti, ki bi nastala pred, med in po tekmovanju.
 • Udeleženci morajo imeti s seboj na tekmovanju obvezno opremo, katero predpiše organizator.
 • V primeru odstopa med tekmovanjem, mora udeleženec to nemudoma javiti organizatorju na navedeno gsm številko na štartni številki. V kolikor udeleženec ne javi svojega odstopa in je za to aktivirana iskalna akcija, vse stroške, ki bi nastali s tem nosi udeleženec, ki ni javil svojega odstopa.

5. člen:
OBVEZNA OPREMA

 • Mobilni telefon (s shranjeno tel. št. organizatorja)
 • Štartna številka, obešena na vidnem sprednjem delu tekača
 • Vodni meh ali bidon prostornine min 1 L, katero mora imeti tekmovalec vedno s seboj
 • Osnovna prva pomoč (obliži, prvi povoj, astro folija, elastični povoj)
 • Čelna svetilka
 • Piščalka
 • V primeru slabih vremenskih razmer: nepremočljiva vetrovka in druga vremenskim pogojem primerna oprema

PRIPOROČLJIVA OPREMA:

 • Zaščita pred soncem
 • Energetske ploščice
 • Pohodne palice
 • 20 € (ob trasi je planinska koča)

6. člen:
KONTROLNE TOČKE

Organizator določi lokacije in število kontrolnih točk za vsako posamezno razdaljo posebej.

Kontrolne točke na različnih razdaljah so lahko tudi skupne.

Vsak tekmovalec se  je obvezen registrirati na vsaki posamezni kontrolni točki, v nasprotnem ga organizator diskvalificira.

7. člen:
OKREPČEVALNICE

Organizator zagotovi okrepčevalnice na vsakih 10 do 15km. Na okrepčevalnicah je zagotovljena sveža pijača, sadje in druga športna prehrana.

8. člen:
REŠEVALNA SLUŽBA IN VARNOST

Organizator zagotovi v startno ciljnem prostoru zdravstveno službo, ob progi pa mobilno reševalno ekipo.

V primeru, da reševalno osebje ob progi ugotovi, da je zdravstveno stanje posameznega tekmovalca do tolike mere slabo, lahko tekmovalcu prepove nadaljnjo tekmovanje. O tem reševalno osebje obvesti organizatorja, ki sprejme nadaljnje potrebne postopke.

Vsak tekmovalec, ki naleti na sotekmovalca v zdravstvenih težavah, mu je dolžan pomagati po svojih najboljših močeh, prav tako mora o dogodku takoj obvestiti organizatorja tekmovanja.

Vsi udeleženci tekmovanja morajo obvezno upoštevati navodila organizatorja ter opozorila in navodila redarjev, postavljenih ob progi. Neupoštevanje se sankcionira z diskvalifikacijo.

9. člen:
ČASOVNI LIMIT

Organizator objavi v razpisu tekmovanja posamezne časovne limite po kontrolnih točkah.

V primeru, da tekmovalec preseže – zamudi časovno določen limit na določeni kontrolni točki ali v cilju, je iz uradnega tekmovanja izključen.

Izključeni tekmovalec lahko nadaljuje po poti tekmovanja v svoji lastni režiji in volji, organizator mu ni  dolžan nuditi reševalne in zdravstvene službe ter okrepčil na okrepčevalnicah.

10. člen:
DISKVALIFIKACIJE

Nadzor nad upoštevanjem tega pravilnika izvaja redarska služba in osebje na kontrolnih točkah.

Kršitve, ki pomenijo takojšnjo diskvalifikacijo so:

 • Udeležba brez obvezne opreme (posoda za vodo, prva pomoč, mobilni telefon).
 • Odmetavanje smeti ob ali po progi (odpadna embalaža).
 • Grožnje ali žalitve organizatorju, osebju ob progi in sotekmovalcu.
 • Ne nudenje pomoči sotekmovalcu v težavah.
 • Prekoračitev limita.
 • Uporaba transporta med tekmo.
 • Uporaba bližnjic.
 • Manjkajoča kontrolna točka.
 • Neupoštevanje navodil redarjev in organizatorja ter zdravstvene službe.

11. člen:
PRITOŽBE

Pritožbe morajo biti podane v roku 15 min po objavi neuradnih rezultatov ali v roku 30 min po prihodu tekmovalca skozi cilj.

Pritožba se poda v pisni obliki ali v obliki slik kot dokaznega gradiva.

Ob pritožbi se plača kavcija v višini 30 €.

O pritožbi odloča disciplinska komisija.

V primeru neupravičene pritožbe, kavcijo obdrži organizator, v nasprotnem se kavcija vrne vplačniku.

12. člen:
DISCIPLINSKA KOMISIJA

Disciplinsko komisijo sestavljajo:

 • Vodja prireditve.
 • Vodja sodniške službe.
 • Vodja redarske službe.

13. člen:
ZAVAROVANJE

Vsi sodelujoči na tekmi tekmujejo oziroma sodelujejo na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe ali krajo pred, med in po tekmi.

Za vse tekmovalce je priporočljiv zdravniški pregled pred tekmo. Vsak tekmovalec mora imeti sklenjeno zavarovanje, ki krije stroške reševanja in zdravljenja.

14. člen:
VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Vsak udeleženec tekmovanja s svojim podpisom prijavnice na tekmovanje soglaša in dovoljuje, da se bodo njegovi osebni podatki (ime in priimek, naslov, e-mail, gsm…) vodili v bazi organizatorja za namen obveščanja o drugih dogodkih. Vsak podpisnik prijavnice soglaša, da lahko organizator in njegovi poslovni partnerji uporabijo foto in video dokumentacijo s tekmovanja, na katerih se nahaja podpisnik, za namen objavljanja na spletu in drugih medijih.

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene tako, da omogočajo piškotke, saj s tem vam omogočijo najboljšo možnost brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno stran, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, spodaj kliknete »Sprejmi«, in se strinjate s tem.

Zapri